logo1 logo1 logo1 logo1 logo1 logo1

Fitnesa nometne un kam tā ir piemērota?

Līdz šim Latvijā nekas tāds vēl nav bijis un piedzīvots.

Šī gada pirmā fitnesa nometne notiks no 26.-28.aprīlim, sporta bāzē Gold Barbell. Lai arī šajā sporta bāzē nepārtraukti notiek profesionālu sportistu treniņnometnes, beidzot esam izlēmuši noorganizēt nometni visiem gribētājiem, sākot ar tādiem cilvēkiem, kas tikai domā uzsākt savas sportiskās aktivitātes un beidzot ar treneriem un pieredzējušiem sportistiem. 

Par treniņiem un visām aktivitātēm rūpēsies profesionāla komanda, gan treneri un fizioterapeiti, gan pasākumu organizatori. Šīs trīs dienas Jūs būsiet iesaistīti dažādos treniņos ( gan iekštelpās, gan svaigā gaisā), izklaides programmās un sacensībās. Jauni draugi un paziņas, jauni piedzīvojumi un zināšanas, jaunas sajūtas un pozitīvas emocijas ir tas, ko Jūs iegūsiet šajā nometnē.

Dienas plāns, kā izskatīsies visas šīs dienas,

Piektdiena:

Ierašanās no 15.00,

vakara treniņš  18.00, vada Aļona Staneviča, Beāte Streiķe un Ivars Cīrulis.

vakariņas 20.00,

Iepazīstināšana ar nometnes uzdevumiem un savstarpējs iepazīšanās  vakars, uzreiz pēc vakariņām.

Sestdiena:

Rīta rosme 7.00, Vada Viktors Ščerbatihs

brokastis 8.30,

 brīvais laiks līdz pirmajam treniņam

Pirmais treniņs 10.30 ,vada Aļona Staneviča ,funkcionālais treniņš (sievietēm), Viktors Ščerbatihs (vīriešiem)

Pusdienas 13.00

Brīvais laiks līdz otrajam treniņam

16.30 otrais treniņš un nelielas sacensības ,treniņu vada Renārs Gailis (Kardio boks) ,sacensības vada Aļona Staneviča, Beāte Streiķe, Ivars Cīrulis, Viktors Ščerbatihs.

20.00 vakariņas

Pirts un uzdevumi, pēc vakariņām 

Svētdiena:

Rīta rosme 8.00 ,vada Aļona un Beāte

Brokastis 9.15

Treniņš 11.00 ,vada Beāte Streiķe un Aļona Stanēviča (sievietēm) ,Ivars Cīrulis (Vīriešiem)

Pusdienas 13.30

Seminārs ,uzreiz pēc pusdienām, Traumas fitnesa zālē un kā no tām izvairīties, Mareks Osovskis. Treneriem par semināru pieskaitās stundas.

Atvadīšanās un došanās mājās.

Visas dienas tiks filmētas un iemūžinātas bildēs, lai pēc tam draudzīgi atcerētos piedzīvoto,

www.youtube.com/goldbarbellvideo

Dalības maksa ir 100 eur.

Šī nometne ir sākums tām nometnēm ,kas notiks vasaras mēnešos, nedēļas garumā un kā sākums jauniem sportiskiem piedzīvojumiem turpmāk Latvijā!

Pieteikties uz nometni var rakstot Facebook vai instagram :Ivars Goldbarbell ,Aļona Staneviča, Beāte Streiķe, Viktors Ščerbatihs.

Vai uz e pastu info@goldbarbell.lv

Tulkots no Google translate!

До сих пор в Латвии еще ничего не было.

 

Первый в этом году фитнес-лагерь пройдет с 26 по 28 апреля в Gold Barbell. Несмотря на то, что на этой спортивной базе постоянно проводятся тренировочные сборы для профессиональных спортсменов, мы наконец решили организовать лагерь для всех тех, кто хочет начать свои собственные спортивные мероприятия, с тренерами и опытными спортсменами.

 

Профессиональная команда, тренеры, физиотерапевты и организаторы мероприятий позаботятся о тренинге и всех мероприятиях. В эти три дня вы будете участвовать в различных тренировках (в помещении и на открытом воздухе), развлекательных программах и конкурсах. Новые друзья и знакомые, новые приключения и знания, новые чувства и положительные эмоции - вот что вы получите в этом лагере.

 

Ежедневный график того, как все эти дни будут выглядеть

 

пятница:

 

Прибытие с 15:00

 

вечерняя тренировка 18.00 под руководством Алоны Станевича, Бейт Стрейне и Ивара Цирулиса.

 

ужин в 20:00

 

Презентация лагерных заданий и взаимного знакомства даже после обеда.

 

суббота:

 

Утренняя звезда 7.00, дирижер Виктор Щербатых

 

завтрак 8.30

 

 свободное время для первой тренировки

 

Первая тренировка 10.30, под руководством Алоны Станевича, Функциональная тренировка (для женщин), Виктор Щербатих (мужчины)

 

Обед 13.00

 

Свободное время для второй тренировки

 

16.30 Вторая тренировка и небольшие гонки, тренировки под руководством Ренара Гайлиса (Cardio Box), соревнования под руководством Алоны Станевича, Беате Стрейче, Ивара Цирулиса, Виктора Щербатиха.

 

20.00 ужин

 

Сауна и задачи, после обеда

 

Воскресенье:

 

Утро 8:00 во главе с Алоной и Бетой

 

Завтрак 9.15

 

Тренировка в 11.00 под руководством Беате Стрейне и Агоны Станевича (для женщин), Иварса Цирулиса (для мужчин)

 

Обед 13.30

Семинар, сразу после обеда, травмы в спортзале и как их избежать, Марекс Осовский. Часы тренеров для семинара.

 

Говорить и идти домой.

 

Все дни будут сняты и запечатлены на фотографиях, чтобы вы могли вспомнить переживания после этого,

 

www.youtube.com/goldbarbellvideo

 

Стоимость участия составляет 100 евро.

 

Этот лагерь - начало лагерей, которые будут проходить в летние месяцы, еженедельно и как начало новых спортивных приключений в Латвии!

 

Вы можете подать заявку на участие в лагере, написав в Facebook или в Instagram: Иварс Голдбарбелл, Алона Станевича, Бате Штрейе, Виктор Щербатихс.

 

Или по электронной почте info@goldbarbell.lv

atpakaļ
Tel.: +371 29262680, +371 27843216
Osteopāts Jurijs Andruškevics +371 26822213
E-pasts: fitnessspeks@inbox.lv
Aizstrautnieki, "Reķi", Dobeles p., Dobeles n., LV-3701
Instagram   facebook   youtube   twitter